Biofeedback in klinische setting.

Media
P. Geerinckx
N. Vandeweghe
E. Van Damme
F.G. Zitman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1480

P.Geerinckx, N.Vandeweghe en E.Van Damme, Biofeedback in klinische setting. 167 bl., fig., tabellen. Acco, Leuven 1992. ISBN 90-334-2411-8. Prijs: ingen. ƒ  49,75.

In dit boek wordt na een algemene inleiding de specifieke toepassing van verschillende soorten biofeedback beschreven bij zulke uiteenlopende aandoeningen als centrale verlamming, hart- en vaatziekten en anorectale…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties