Bijstelling van de consensusrichtlijnen voor het bloedtransfusiebeleid in ziekenhuizen
Open

Onderzoek
18-03-1989
W.G. van Aken

De in 1982 opgestelde consensusrichtlijnen voor het bloedtransfusiebeleid in ziekenhuizen werden onlangs op een aantal onderdelen bijgesteld. Wat betreft het compatibiliteitsonderzoek wordt thans de ‘type and screen’-strategie met meer nadruk aanbevolen. Ook wordt geadviseerd om voor een efficiënter gebruik van bloed en bloedprodukten de preoperatieve bloedbestellijst in te voeren. Hiermee is in Nederland ruime ervaring opgedaan. De aandacht wordt gevestigd op een verbeterd suspensiemedium voor erytrocytenconcentraten, dat zowel klinisch als logistiek voordelen biedt. In de herziene richtlijnen is een aparte paragraaf opgenomen over de pre- en peroperatieve transfusie van autoloog bloed en het gebruik van diepgevroren autologe erytrocytenconcentraten.