Bijdrage tot de pharmacie van formaldehyde, hexamethyleentetramine en de daaruit bereide praparaten

Media
Os, D. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:692-3