Bijdrage tot de diagnostiek en casuistiek der kryptogenetische pyaemie

Onderzoek
Pel, P.K.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1882;26:177-26