Big data, de wet van Roemer en vermijdbare opnames

Opinie
Henriëtte E. van der Horst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D482
Abstract

Elders in dit tijdschrift staat een samenvatting van de resultaten van een Nederlands onderzoek naar de invloed van de eerstelijnszorg op vermijdbare ziekenhuisopnames voor ongecontroleerde diabetes mellitus en de complicaties van diabetes.1

Nederlandse onderzoekers hebben de gegevens van vermijdbare ziekenhuisopnames afkomstig uit 23 landen geanalyseerd om de vraag te kunnen beantwoorden of een sterke eerste lijn voldoende is om mogelijk vermijdbare opnames van bijvoorbeeld patiënten met diabetes mellitus, te voorkomen.2 Ze hebben daarbij gebruikgemaakt van gegevens uit 2 verschillende bronnen.

Vlak de patiënt en de samenleving niet uit

Op voorhand zou ik zeggen dat je de vraag of een sterke eerste lijn voldoende is, ontkennend moet beantwoorden. Daar hoef je geen onderzoek voor op te zetten. Artsen en het gezondheidszorgsysteem vormen een weliswaar belangrijke factor, maar zeker niet de enige factor die gezondheid en gezondheidsuitkomsten bepaalt. Ook een perfect georganiseerde zorg zal nooit voldoende zijn om vermijdbare opnames…

Auteursinformatie

VU medisch centrum, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam.

Contact Prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts (he.vanderhorst@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Henriëtte E. van der Horst ICMJE-formulier
Kan eerstelijnszorg opname wegens diabetes voorkomen?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties