Bibliografieën

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1892;36:754-6