Bibliografieën

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1864;8:608