Bibliografieën

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1863;7:624