Bespiegelingen over hypertensie naar aanleiding van honderd jaar Riva-Rocci

Opinie
W.H. Birkenhäger
P.W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2600-3

Zie ook de artikelen op bl. 2597, 2603, 2610 en 2632.

Het meten van de arteriële druk heeft een rijke historie, met eerder kenmerken van hobbyisme dan van pragmatisme.1 De uiterst bruikbare methode die daarentegen thans wereldwijd wordt toegepast, dankt haar ontstaan aan het sfygmomanometrische ei van Columbus (figuur), dat door Scipione Riva-Rocci (1863-1937) in 1896 werd gedeponeerd in een Turijns medisch blad.2 Dat in dit jubileumjaar een aantal artikelen over hypertensie aan het Tijdschrift werd aangeboden, is waarschijnlijk louter toeval. Niettemin lijkt het passend om deze pionier voor het voetlicht te halen.

In de artikelen over hypertensie is iets van een rode draad te bespeuren, waar het gaat om het ideologisch streven ooit een verband te kunnen leggen tussen etiologie, pathogenese en gericht therapeutisch handelen. De overvloed aan managementadviezen inzake het beleid bij hypertensie lijkt weleens de indruk te wekken, als zou het onderzoek naar…

Auteursinformatie

Prof.dr.W.H.Birkenhäger, internist, Karl Marxstraat 35, 3076 DP Rotterdam.

Academisch Ziekenhuis, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Maastricht.

Prof.dr.P.W.de Leeuw, internist.

Contact prof.dr.W.H.Birkenhäger

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties