Beslissing van het College voor Medisch Tuchtrecht in eersten aanleg te 's-Gravenhage d.d. 24 juni 1932 en de beslissing van het Centraal Medisch Tuchtcollege in dezelfde zaak in hooger beroep d.d. 21 November 1932

Perspectief
Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:713-4
Eerste pagina van het artikel zoals het is gepubliceerd in het tijdschrift

Dit artikel is alleen beschikbaar als PDF.Lees de PDF

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties