Beschouwing over het salaris voor artsen uit afdeelingsziekenfondsen

Onderzoek
Vrendenberg, C.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1919;63:986-8