Beschermt BCG-vaccinatie tegen covid-19?

‘Trained immunity’ inzetten tegen virale infecties
Zorg
07-10-2020
Reinout van Crevel, Jos W.M. van der Meer en Mihai G. Netea

Op dit moment lopen er wereldwijd een aantal klinische trials om te zien of BCG, het aloude vaccin tegen tuberculose, kan beschermen tegen covid-19. In dit artikel schetsen wij kort de achtergrond, de immunologische mechanismen (met name inductie van ‘innate immune memory’ of ‘trained immunity’), en de verdere perspectieven voor het gebruik van BCG tegen virale en andere infecties.

Is it possible that BCG vaccine protects against COVID-19?

A number of clinical trials are currently underway worldwide to assess whether BCG, the old vaccine against tuberculosis, can protect against COVID-19 infection. In this Perspective, we briefly outline the background, the immunological mechanisms (in particular induction of ‘innate immune memory’ or ‘trained immunity’), and further considerations for the potential future use of BCG against viral and other infections.

Conflict of interest and financial support: none declared.