Beoordeling protocollen klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:250

Beoordeling protocollen klinisch geneesmiddelenonderzoek. - Op 12 februari a.s. organiseert de Stichting Post Universitair Onderwijs Ziekenhuisfarmacie (PUOZ), in samenwerking met het Instituut voor Gezondheidsethiek, een studiedag in het Jaarbeurs-congrescentrum te Utrecht over de beoordeling van protocollen voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. Deze beoordeling geschiedt in het kader van toetsing door medisch-ethische commissies…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties