Benzodiazepine-derivaten en oogafwijkingen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:1920-1