Belemmeringen voor couveuse-thuiszorg in Nederland

Onderzoek
A.L. den Ouden
H.M.J. Haerkens
G.F. Drejer
J.G. Drewes
P.E.C. Mourad-Baars
A.M. Oudesluys-Murphy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:135-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of couveuse-thuiszorg wenselijk en haalbaar is.

Opzet

Inventariserend.

Plaats

Vier ziekenhuizen met een voor Nederland representatieve populatie van pasgeborenen op de kinderafdeling.

Methode

Gedurende de laatste 3 maanden van 1996 werden gegevens verzameld van alle opgenomen kinderen met een geboortegewicht ≤ 2000 g. Voorwaarden voor couveuse-thuiszorg werden opgesteld (onder andere het niet noodzakelijk zijn van bijzondere verpleegkundige zorg, monitorbewaking of sondevoeding).

Resultaten

Er werden 49 kinderen met een geboortegewicht ≤ 2000 g opgenomen. De gemiddelde opnameduur in de couveuse bedroeg 28,7 dagen en na overplaatsing van couveuse naar een wieg nog bijna 3 weken. Behalve sondevoeding hadden de meeste kinderen parenterale voeding, monitorbewaking, extra zuurstof en (of) parenteraal toe te dienen medicatie nodig, waardoor ontslag naar huis nog niet mogelijk was op het moment dat couveuseverpleging werd beëindigd. Hierdoor was onderzoek naar daadwerkelijke thuiszorg niet mogelijk.

Conclusie

Hoewel vroeg ontslag naar huis voor pasgeborenen zeer wenselijk is, is het aantal kinderen dat voor couveuse-thuisverpleging in aanmerking komt zo klein dat verdere inspanningen om die te organiseren niet zinvol zijn.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, Postbus 2215, 2301 CE Leiden.

Sector Jeugd: mw.dr.A.L.den Ouden, kinderarts-epidemioloog.

Sector Technology Assessment: mw.H.M.J.Haerkens, gezondheidswetenschapper-epidemioloog.

Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Den Haag.

G.F.Drejer, kinderarts.

West Fries Gasthuis, afd. Kindergeneeskunde, Hoorn.

J.G.Drewes, kinderarts.

Rijnland Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Leiderdorp.

Mw.P.E.C.Mourad-Baars, kinderarts.

Zuiderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Rotterdam.

Mw.dr.A.M.Oudesluys-Murphy, kinderarts.

Contact mw.dr.A.L.den Ouden

Ook interessant

Reacties