Een karakteristiek klachtenpatroon

Beknelling van de N. peroneus superficialis

Klinische praktijk
Jan Willem Haveman
Adri M. Blomme
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B268
Abstract

Samenvatting

Een 51-jarige man kwam op de polikliniek Chirurgie omdat hij al jaren last had van zijn linker onderbeen. Bij lichamelijk onderzoek werd er een fasciedefect aan de anterolaterale zijde van het onderbeen gevoeld, ongeveer 12 cm boven de laterale malleolus. Deze was zeer drukpijnlijk bij percussie. Bij operatie zagen we dat de N. peroneus superficialis bij het fasciedefect de fascia cruris perforeerde. Er werd een kleine fasciotomie verricht met vrijleggen van de zenuw. De klachten waren direct na de operatie verdwenen. Beknelling van de N. peroneus superficialis is een relatief zeldzame oorzaak van pijn in het onderbeen. Er is hierbij een goed te lokaliseren drukpunt aanwezig aan de anterolaterale zijde van het onderbeen ongeveer 10-14 cm boven de laterale malleolus. Een eenvoudige operatie met een beperkte fasciotomie heeft goede resultaten.

Auteursinformatie

Isala klinieken, afd. Chirurgie, Zwolle.

Dr. J.W. Haveman, arts in opleiding tot chirurg (thans: Universitair Medisch Centrum Groningen); mr. A.M. Blomme, chirurg.

Contact dr. J.W. Haveman (janwillemhaveman@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties