Beïnvloedt snel opstaan na de coïtus de vruchtbaarheid?

Klinische praktijk
K.J.J.M. van Poeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1122

Het antwoord op vraag 2 vergt mijns inziens toch enige nuancering (1992: 590-1). Het is inderdaad correct het paar met kinderwens erop te wijzen dat wegvloeien van sperma post coitum een normaal fysiologisch verschijnsel is en het zal wel waar zijn dat 45 min rust op de rug na inseminatie geen hoger zwangerschapspercentage oplevert dan 5 min.

Toch zouden bij het allereerste consult wegens uitblijvende zwangerschap enkele vragen omtrent cohabitatiegewoonten niet achterwege mogen blijven; onder meer over de houding bij coïtus en de plaats waar deze gebeurt. Het blijkt immers dat de uitdrukking ‘naar bed gaan’ zeker niet letterlijk mag worden genomen: coïtus vindt dikwijls plaats in de woonkamer, niet in het slaapvertrek; en de ‘ruiterhouding’ wordt dikwijls verkozen boven de ‘missionarishouding’. Daarenboven, wanneer vroeger de raad is gegeven om ter voorkóming van urethritis-cystitis zo vlug mogelijk na de coïtus te gaan plassen, wordt de limiet van 5…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties