Behandeling van patiënten met een pancreaskopcarcinoom
Open

Commentaar
21-01-1986
H. Obertop
Zie ook de artikelen op bl. 117 en120.

Steeds vaker wordt het adenocarcinoom van de pancreas gediagnostiseerd. Bij bijna alle patiënten is de ziekte op korte termijn dodelijk. Reeds bij 65 van hen is er sprake van lokale uitbreiding of metastasering op afstand ten tijde van het stellen van de diagnose.1 Terecht heeft dit tijdschrift twee artikelen opgenomen, waarin met name de palliatieve behandeling van het pancreaskopcarcinoom wordt besproken.23 Bij slechts een klein aantal patiënten kan immers een curatieve resectie overwogen worden. Na resectie van de tumor is slechts 4 van de patiënten 5 jaar later nog in leven.4 De meest uitgevoerde ingreep is de partiële pancreatoduodenectomie volgens Whipple, een operatie die wegens het grote risico door veel chirurgen slechts met een hoge sterfte en morbiditeit kan worden uitgevoerd.4

THERAPEUTISCHE BENADERING VAN HET ...