Behandeling van kinkhoest met vaccin

Onderzoek
Velde, L.H. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2665-6