Samenvatting van een Cochrane-review

Behandeling van ingegroeide teennagels*

Onderzoek
Just A.H. Eekhof
Bart van Wijk
Arie Knuistingh Neven
J.C. (Hans) van der Wouden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5403
Abstract

Samenvatting

Doel

Het geven van een systematisch overzicht van de effectiviteit van conservatieve en chirurgische behandelingen van een ingegroeide teennagel om hergroei of een recidief te voorkomen.

Opzet

Systematische review.

Methode

Wij doorzochten de databases Cochrane Skin Group Specialised Register, Cochrane Library, Medline, Embase, CINAHL en Web of Science op gerandomiseerde gecontroleerde trials over ingegroeide teennagels met verschillende zoektermen. 2 auteurs beoordeelden de artikelen op in- en exclusiecriteria en op methodologische kwaliteit.

Resultaten

Wij vonden 24 onderzoeken met 25 interventies en in totaal 2826 deelnemers. 5 onderzoeken betroffen conservatieve behandelingen, 16 gingen over chirurgische ingrepen en 4 over pre- of postoperatieve behandelingen. Gemiddeld waren er 188 patiënten per onderzoek, verdeeld over 2, 3 of meer armen. De ‘loss to follow-up’ varieerde van 1 tot 42%. Slechts voor een klein percentage variabelen bestond een goede verklaring voor het hoge risico op bias. Voor een klein gedeelte van de items bij de ‘risk of bias’-tabel bestond een goede verklaring voor het hoge risico op bias. Chirurgische ingrepen waren beter in het voorkomen van herhaling dan conservatieve behandelingen. Het toevoegen van fenol aan een chirurgische behandeling verkleinde het risico op recidieven in 1 onderzoek (14 vs. 41%; RR: 0,34; 95%-BI: 0,17-0,69). Postoperatieve interventies leidden niet tot minder postoperatieve infecties, minder postoperatieve pijn, of een kortere genezingstijd.

Conclusie

Chirurgische ingrepen zijn effectiever dan niet-chirurgische ingrepen in het voorkómen van een herhaling van een ingegroeide teennagel. De toevoeging van fenol aan een chirurgische ingreep verkleint het risico op recidivering. Pre- of postoperatieve behandelingen zijn niet effectief.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Cochrane Database of Systematic Reviews (2012;4:CD001541) met als titel ‘Interventions for ingrowing toenails’. Afgedrukt met toestemming.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Dr. J.A.H. Eekhof en dr. A. Knuistingh Neven, huisartsen-epidemiologen; drs. B. van Wijk, huisarts in opleiding.

VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, EMGO+, Amsterdam.

Dr. J.C. van der Wouden, socioloog.

Contact dr. J.A.H. Eekhof (j.a.h.eekhof@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5403; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 16 september 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties