Behandeling van diep veneuze trombose met heparine met laag moleculair gewicht

Onderzoek
P.M.J.M. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1316

Heparine met laag moleculair gewicht (LMH) heeft een grotere biologische beschikbaarheid en een langere halfwaardetijd na subcutane toediening dan i.v. toegepaste conventionele heparine.1 Onlangs werd een LMH ontwikkeld die eenmaal daags toegediend adequate antistolling waarborgt zonder de noodzaak tot dosiscontrole.2 In een multicentrisch dubbelblind onderzoek hebben Hull et…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties