Behandeling van coccygodynie

Nieuws
J. Bender
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1238

Coccygodynie is een niet begrepen aandoening, waarvoor lokale factoren (toestand na trauma, afwijkende stand van het os coccygis), ‘referred pain’ (vanuit een discusprolaps in de buurt), doch ook neurose als oorzaken worden aangenomen.

Wray et al. onderzochten 50 patiënten.1 Alle patiënten kregen na te zijn onderzocht eerst fysiotherapie: dagelijks…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties