Begeleiding van blinden en slechtzienden

Klinische praktijk
C.A. Buijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2263-5

Dit artikel tracht beknopt weer te geven waaraan een visueel gehandicapte (zowel een blinde als een slechtziende) op het gebied van begeleiding (in de breedste zin van het woord) behoefte kan hebben en het tracht een indruk te geven inzake de psychosociale implicaties van de handicap.

Het begrip begeleiding

Bij een onderzoek onder personen die op latere leeftijd visueel gehandicapt raakten, werden onder andere de volgende beweringen voorgelegd: ‘Als je pas visueel gehandicapt bent, heb je het meest aan zakelijke informatie over de mogelijkheden die er voor je zijn’ en: ‘Als je pas visueel gehandicapt bent, heb je het meest behoefte aan iemand die naar je luistert.’1 Het bleek dat men de ‘zakelijke informatie’ belangrijker vond dan ‘iemand die naar je luistert’ (respectievelijk 92 en 68 van de ondervraagden). Het begrip begeleiding moet mijns inziens dan ook meer omvatten dan professionele begeleiding (in de zin van counselling) door bijv…

Auteursinformatie

Laboratorium voor Toegepaste Psychologie, afd. Onderzoek Gehandicapten, Vossiusstraat 54-55, 1071 AK Amsterdam.

Drs.C.A.Buijk, psychologe.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties