Beenplastiek na wegneming van het hielbeen

Onderzoek
Kropveld, S.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:584