Beeldvormende technieken in de sportgeneeskunde

Klinische praktijk
Mario Maas
Babette M. Pluim
Milko C. de Jonge
M.P. (Rien) Heijboer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B409
Abstract

Samenvatting

  • Sportradiologie is een nieuw subspecialisme.

  • Sportletsels kunnen ontstaan door acuut letsel, maar ze zijn vaker het gevolg van overbelasting.

  • Nauw overleg tussen de behandelend arts en de radioloog optimaliseert de keuze voor de juiste radiologische techniek om de waarschijnlijkheidsdiagnose te bevestigen en om het beleid te bepalen.

  • Conventionele radiologie is aangewezen bij vermoeden van botletsel. Bij discrepantie tussen de uitslag van de röntgenfoto (geen afwijkingen) en de kliniek (wel klachten) is echter aanvullend onderzoek nodig.

  • Echografie is het aangewezen onderzoek bij letsel van de oppervlakkige weke delen, zoals pezen en spieren.

  • MRI is zowel bij acute letsels als bij overbelastingsletsels van bot en weke delen zeer waardevol.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Radiologie, Amsterdam.

Dr. M. Maas (tevens: lid van de Nederlandse Orthopaedische en Traumatologische Sportgeneeskundige Werkgroep; NOTS) en drs. M.C. de Jonge, radiologen.

Sportmedisch Centrum Papendal, Arnhem.

Dr. B.M. Pluim, sportarts.

Erasmus MC, afd. Orthopedische Chirurgie, Rotterdam.

Contact dr. M. Maas (m.maas@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 mei 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties