Basic and clinical concepts of lung cancer.

Media
H.H. Hansen
H.J. Sluiter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:140

Basic and clinical concepts of lung cancer. Onder redactie van H.H.Hansen. (Cancer treatment and research.) 368 bl., fig., tabellen. Kluwer, Boston 1989 (voor Nederland: Kluwer, Dordrecht). ISBN 0-7923-0153-6. Prijs: geb. ƒ 305,-.

Het aantal patiënten met longcarcinoom neemt nog voortdurend toe; mondiaal sterft momenteel als gevolg van deze ziekte meer dan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties