Onderdeel van een systematische aanpak van obesitas

Bariatrische chirurgie

Opinie
Peter L.M. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4754
Abstract

Overgewicht, obesitas en morbide obesitas zijn aandoeningen die een aanzienlijk deel van de bevolking betreffen. De helft van de Nederlandse bevolking lijdt aan overgewicht, 10% aan obesitas en 2% aan morbide obesitas. Dit levert veel comorbiditeit op en beïnvloedt de kwaliteit van leven van een zeer groot aantal mensen. Obesitas en obesitas-gerelateerde aandoeningen vormen de belangrijkste epidemie van de 21e eeuw.

Op meerdere fronten wordt er aan richtlijnen gewerkt om dit onderwerp, dat onder artsen niet echt populair is, op de kaart te zetten. Zo heeft de Nederlandse Internisten Vereniging in 2006 een uitgebreide en zeer complete richtlijn gepubliceerd met een aangekondigde revisie in 2013. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een standaard over dit probleem gepubliceerd. De Amerikaanse, Engelse en Canadese richtlijnen op dit gebied zijn lijvige boekwerken. En ook de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft recent een richtlijn voor de behandeling van morbide obesitas opgesteld.

Systematische aanpak

Dat obesitas…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Contact Prof.dr. P.L.M. Jansen, mdl-arts (p.l.jansen@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 februari 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Peter L.M. Jansen ICMJE-formulier
Bariatrische chirurgie maakt diabetesbehandeling makkelijker
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties