Ballonangioplastiek en hartchirurgie; verwachtingen en noden in de jaren negentig

Opinie
H.W.M. Plokker
J.H. Kingma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:115-8

Patiënten met hartklachten die onvoldoende reageren op medicamenteuze behandeling, bij wie met hartcatheterisatie is aangetoond dat er sprake is van een belangrijke obstructieve coronaria-aandoening en bij wie vervolgens het besluit is genomen tot revascularisatie door operatie (aortocoronaire bypass-operatie) of ballondilatatie van de kransslagaders (percutane transluminale angioplastiek; PTCA) belanden op een wachtlijst. De wachtlijst varieert in grootte bij de diverse hartchirurgische centra in Nederland, maar in totaal betreft het enige duizenden patiënten die circa 3 maanden of soms langer op hun ingreep moeten wachten. Voor een afwijking die potentieel dodelijk of ernstig invaliderend kan zijn, is dit zonder meer een niet te accepteren situatie. De wanverhouding tussen de beschikbare mogelijkheden en de omvang van het probleem bestaat echter reeds vele jaren. Goede medische prioriteitstelling, gebaseerd op het korte-termijnrisico, is hierbij van levensbelang.

Wachtlijst

De lengte van de wachtlijst wordt bepaald door de indicatiestelling van de verwijzend cardioloog en van het tertiaire…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Dr.H.W.M.Plokker en dr.J.H.Kingma, cardiologen.

Contact dr.H.W.M. Plokker

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties