Bacteriedoodende werking door fluoresceerende X-stralen

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1918;62:1702