Bacillaire dysenterie

Onderzoek
Bruin, M. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:2946-7