Het belang van de AED onderzocht

Automatische externe defibrillator in reanimatieketen

Opinie
Arend Mosterd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8830
Abstract

Het is al lang geen uitzondering meer dat patiënten die na een hartstilstand buiten het ziekenhuis op de Eerste Harthulp of SEH liggen, vragen: ‘Hoe laat kan ik weer naar huis?’ De reanimatie van deze patiënten bestaat vaak uit behandeling met een automatische externe defibrillator (AED). De reanimatieketen werkt goed, zelfs zo goed dat het de patiënt ontgaat dat hij of zij door het oog van de naald gekropen is.

Overleving na een hartstilstand

Een hartstilstand buiten het ziekenhuis wordt steeds meer een behandelbare aandoening. In Nederland – zeker in een goed georganiseerde regio als Noord-Holland – is anno 2015 de kans dat een patiënt een hartstilstand buiten het ziekenhuis overleeft ongeveer 1 op 5, en zelfs bijna 1 op 2 als een patiënt de hartstilstand krijgt tijdens of kort na het sporten.1,2 Deze informatie is afkomstig uit het onvolprezen ARREST-onderzoek (ARREST staat voor ‘Amsterdam resuscitation study’). Dit onderzoek…

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amersfoort.

Contact Dr. A. Mosterd, cardioloog (a.mosterd@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Arend Mosterd ICMJE-formulier
Betere overleving na reanimatie door meer AED-gebruik
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties