Autologe bloedtransfusie

Onderzoek
Veer, M.B. van 't
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1982;126:1513