Autoimmune rheumatic disease

Media
J. Morrow
J.L. Nelson
R. Watts
D. Isenberg
J.W.J. Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2344

J.Morrow, J.L.Nelson, R.Watts en D.Isenberg, Autoimmune rheumatic disease. 2e druk. 277 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 1999. ISBN 0-19-262883-6. Prijs: geb. ƒ 222,55.

Dit boek wil een brug slaan tussen artsen werkzaam op het gebied van de reumatologie/immunologie enerzijds en basale onderzoekers op dit gebied anderzijds. De immunoloog…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties