Atresia vaginae. Haematometra, gecompliceerd met haematocele retro-uterina. Ontlasting van bloed door punctie met een troiquart. Dood, den 21sten dag, door pyaemie en retro-peritonaeaal-abscessen

Klinische praktijk
Lehmann, L.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1868;12:449-56