Astma: theorie en praktijk, anno 1992

Opinie
P.J. Sterk
E.H. Bel
J.P. Vandenbroucke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:451-5

Zie ook de artikelen op bl. 455, 460, 469 en 474.

Inleiding

Na een decennium van betrekkelijke stilte rond de behandeling van CARA in het algemeen, en van astma in het bijzonder, is er in het afgelopen jaar enige opschudding ontstaan naar aanleiding van mogelijke ongewenste lange-termijneffecten van de gangbare medicamenteuze therapie. Daar deze bevindingen consequenties lijken te hebben voor de behandeling van patiënten met astma in de dagelijkse praktijk, is het toe te juichen dat Postma et al.,1 en Wever en Wever-Hess,2 in dit nummer van het Tijdschrift respectievelijk de klinische en de epidemiologische aspecten van de huidige behandeling van astma uitgebreid aan de orde stellen. Enerzijds geven deze overzichtsartikelen aan dat de alarmerende berichten over een toenemende sterfte aan astma die ons via de media bereikten, dringend genuanceerd dienen te worden. Maar anderzijds wordt duidelijk gemaakt dat in het licht van deze nieuwe gegevens de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Longziekten: dr.P.J.Sterk, arts-longfysioloog; mw.dr.E.H.Bel, assistent-geneeskundige.

Afd. Klinische Epidemiologie: prof.dr.J.P.Vandenbroucke, klinisch epidemioloog.

Contact dr.P.J.Sterk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties