Asthma en dishydrosis door arsenobenzol

Onderzoek
Pinkhof, H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:70