Asthma.

Media
G. Schultze-Werninghaus
M. Debeli
J. Kreukniet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:748

Asthma. Grundlagen – Diagnostik – Therapie. Onder redactie van G.Schultze-Werninghaus en M.Debeli. 437 bl., fig., tabellen. Springer-Verlag, Berlijn 1988. Prijs: ingen. DM. 58,-.

Zesentwintig auteurs hebben in 38 hoofdstukken gepoogd een zo compleet mogelijke beschrijving te geven van definities, epidemiologie, morfologie, immunofarmacologie, nerveuze en neurohumorale regulatie en hyperreactiviteit, etiologie, pathogenese…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties