Arvin, een nieuw anticoagulans

Opinie
Hemker, H.C. en Loeliger, E.A.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1968;112:1958-60