Artrose van de knie: eerst afvallen?

Opinie
Rudolf W. Poolman
Bart A. van Wagensveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6043
Abstract

Te dik en pijn in de knieën, dat is een veelvoorkomende combinatie, en de vraag is wat bij deze patiënten de beste behandeling is. Patiënten met een BMI boven de 30 kg/m2 hebben volgens een recente Nederlandse meta-analyse van Kerkhoffs et al. een hoger risico op infectieuze complicaties en revisieoperaties na het plaatsen van een totale knieprothese (TKP).1 De auteurs gaan in hun conclusies terecht niet zo ver dat een TKP aan obese patiënten moet worden onthouden. Zij bieden deze groep een poliklinisch multidisciplinair programma aan om af te vallen en om in een optimale gezondheidstoestand te komen voor een TKP-operatie indien de knieklachten toch invaliderend blijven. Deze studie roept een aantal vragen op.

Eerst bewegen

De eerste vraag ishoe om te gaan met de patiënt met overgewicht en kniepijn. Patiënten gaan verschillend om met hun artroseklachten.2 Deze copingstrategieën zijn beïnvloedbaar en de levensstijl kan worden aangepast…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Orthopedische chirurgie en traumatologie, Joint Research Amsterdam.

Dr. R.W. Poolman, orthopedisch chirurg.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Obesitas Centrum Amsterdam, Amsterdam.

Dr. B.A. van Wagensveld, gastro-intestinaal/bariatrisch chirurg.

Contact dr. R.W. Poolman (r.w.poolman@olvg.nl)

Verantwoording

Dr. J.A. Mazel, huisarts in ruste, en dr. M. van Wermeskerken, onderzoekscoördinator, droegen bij aan dit artikel.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6043; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 23 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Rudolf W. Poolman ICMJE-formulier
Bart A. van Wagensveld ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties