Artritis op de schaal van Ritchie oftewel: reumatologie als klinimetrie avant la lettre

Opinie
J.K. van der Korst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:422-3

Zie ook het artikel op bl. 420.

Klinimetrie: nieuw of oud?

Na biometrie, econometrie en cliometrie groeit alweer een nieuwe tak aan de stochastische boom: de klinimetrie, en deze begint al een duidelijke schaduw te werpen op het terrein van de praktische geneeskunde.1 Het is met name Feinstein die propageert het – getalsmatig – waarderen van klinische en functionele gegevens tot een waardige, zelfs wetenschappelijke status te verheffen: ‘... to propose the development of clinimetrics as an intellectual domain concerned with the process of mensuration that converts basic clinical phenomena into basic scientific data’.2

Sommige specialisten kunnen opgelucht ademhalen. Immers, niet langer hoeven de beoefenaars van de desbetreffende vakken zich te verontschuldigen voor het feit dat men niet – of slecht – in staat is ziekte-activiteit op biologisch of op fysiologisch niveau te waarderen. Eén van de specialismen die al lang een voorschot heeft genomen op de klinimetrie…

Auteursinformatie

Jan van Breemen Instituut, Jan van Breemenstraat 2, 1056 AB Amsterdam.

Prof.dr.J.K.van der Korst, reumatoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties