Antivirale combinatietherapie bij chronische hepatitis B

Onderzoek
R.A. de Man
S.W. Schalm
R.A. Heijtink
R.A.F.M. Chamuleau
H.W. Reesink
J. den Ouden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1221-5
Abstract

Samenvatting

In een gerandomiseerd onderzoek met controles onderzochten wij bij 36 patiënten met een chronische HBeAg-positieve hepatitis B het effect van de behandeling met de combinatie alfa-interferon en descyclovir, dat in het lichaam wordt omgezet in aciclovir. 18 patiënten werden behandeld gedurende maximaal 16 weken, 18 onbehandelde patiënten dienden als controle. De voorlopige resultaten na een controleperiode van ten minste 32 weken laten een HBeAg-seroconversie zien bij 7 van de 18 behandelde patiënten ten opzichte van 0 van de 18 controlepatiënten. Twee behandelde patiënten werden ook negatief voor HBsAg, en een van hen werd ook positief voor anti-HBsAg. Met deze behandeling kan bij 25-50 van de patiënten met chronische hepatitis B viruslatentie worden geïnduceerd; bij sommigen lijkt zelfs genezing mogelijk.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde II: R.A.de Man, assistent-geneeskundige; dr.S.W.Schalm, internist.

Afd. Virologie: R.A.Heijtink, biochemicus.

Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Dr.R.A.F.M.Chamuleau en dr.H.W.Reesink, internisten.

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Rotterdam.

Mw.J.den Ouden, internist.

Contact dr.S.W.Schalm

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties