Antithrombotica bij coronaire bypass-operaties in Nederland

Klinische praktijk
T.W. Galema
F.W.A. Verheugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1632-6

In Nederland worden jaarlijks, merendeels ter verlichting van ernstige invaliderende angina pectoris, ca. 10.000 coronaire bypass-operaties uitgevoerd en ongeveer 75.000 Nederlanders hebben een dergelijke ingreep reeds ondergaan. Het succes van een coronaire bypass-operatie wordt op korte en lange termijn in belangrijke mate bepaald door de doorgankelijkheid van de transplantaten. Recidief van angina pectoris en voortijdig overlijden hangen ten nauwste samen met afsluiting van de coronaire bypasses.1 De mate van doorgankelijkheid wordt bepaald door de chirurgische techniek en het gebruikte type transplantaat. De oorzaken van afsluiting van veneuze transplantaten staan vermeld in tabel 1. Als coronaire bypass kan de V. saphena magna of de A. thoracica interna gebruikt worden. Het veneuze transplantaat is tot nu toe het meest gebruikt, maar dit leidt na plaatsing in het arteriële vaatbed vrij snel tot afsluiting door atherosclerose en (of) trombose; 15 is afgesloten na een maand, 30 na een jaar en 50-60…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Cardiologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

T.W.Galema, assistent-geneeskundige; prof.dr.F.W.A.Verheugt, cardioloog.

Contact prof.dr.F.W.A.Verheugt

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties