Antiketogene werking van galactose

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1933;77:1572-3