Maar sommige werken beter dan andere

Antidepressiva zijn werkzaam

Onderzoek
Roel J.T. Mocking
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2929

Waarom dit onderzoek?

Zowel wetenschappelijk als publiekelijk wordt getwijfeld aan de effectiviteit van antidepressiva. Toch worden antidepressiva wereldwijd veel gebruikt voor de behandeling van depressie. Daarom is het van belang te weten of antidepressiva effectiever zijn dan placebo, en of er verschil in effectiviteit en verdraagbaarheid is tussen antidepressiva onderling…

Auteursinformatie

Contact R.J.T. Mocking (r.j.mocking@amc.uva.nl)

Effectiviteit van antidepressiva
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Ook interessant

Reacties

Roel
Mocking

Geachte heer Keij,

Hartelijk dank voor uw reactie op het artikel. In het stuk waarnaar u refereert (een journalistieke bijdrage uit 2010), wordt ingegaan op de verschillende mogelijke definities van werkzaamheid van een geneesmiddel. Vanzelfsprekend bepaalt de definitie van de uitkomst de grootte van een gevonden effect. Ook is het zeker niet zo dat antidepressiva voor iedereen werken. Wel laat de besproken recente meta-analyse zien dat bijvoorbeeld het antidepressivum amitriptyline een meer dan twee keer zo gunstige verhouding oplevert dan placebo tussen mensen die wel vs. niet meer dan 50% verbeteren in hun depressieve symptomen. Helaas is het, net als voor veel andere geneesmiddelen, nog niet goed van te voren vast te stellen wie van de patiënten met een depressie bij de groep zit die meer dan 50% gaat verbeteren. Als we die mensen beter zouden kunnen selecteren, bijvoorbeeld op basis van persoonlijke of biologische eigenschappen, dan zouden de gemiddelde effecten vanzelf groter worden. Verschillende onderzoeken proberen die selectie nu te verbeteren. Zie voor een verdere bespreking van de effectiviteit van antidepressiva ook de bijdrages "Effectiviteit van antidepressiva, Is het einde van de discussie in zicht?" en "Als we er maar in geloven, De werkzaamheid van antidepressiva".

Met vriendelijke groeten,

Dr. Roel J.T. Mocking, MD, PhD

Psychiater i.o.
Postdoctoraal onderzoeker
Amsterdam UMC, Locatie AMC, Afdeling Psychiatrie