Antibiotica als alternatief voor appendectomie?

Onderzoek
Iris Lommerse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3643

Waarom dit onderzoek?

Uit eerder onderzoek bleek dat het antibiotisch behandelen van patiënten met een ongecompliceerde appendicitis op de korte termijn een veilig alternatief is voor het uitvoeren van een appendectomie. De langetermijnresultaten van alleen antibiotisch behandelen waren echter nog niet eerder onderzocht.

Onderzoeksvraag

Hoe vaak krijgen patiënten die met…

Auteursinformatie

Contact I. Lommerse (irislommerse@hotmail.com)

Auteur Belangenverstrengeling
Iris Lommerse ICMJE-formulier
Alleen antibiotica bij appendicitis?

Ook interessant

Reacties