Anaphylaktische shock bij Guineesche biggetjes

Onderzoek
Staal, J.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1910;54:59-1