Anaesthesia.

Media
J. Rupreht
M.J. van Lieburg
J.A. Lee
W. Erdmann
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:796

Anaesthesia. Essays on its history. Onder redactie van J.Rupreht, M.J.van Lieburg, J.A.Lee en W.Erdmann. 409 bl., 76 fig., 28 tabellen. Springer-Verlag, Berlijn 1985. Prijs: ingen. DM. 118,-.

Deze bundel van een tachtigtal voordrachten, in 1982 te Rotterdam gehouden tijdens het eerste internationale symposium over de geschiedenis van de moderne anesthesie…

Ook interessant

Reacties