Amyloiedafzetting in de long bij algemeene amyloïdose

Onderzoek
Lobel, Th.C. en Thije, P.A. ten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:1234-40