Amputatiewens bij ‘body integrity identity disorder’

Klinische praktijk
Rianne M. Blom
Raoul C.M. Hennekam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7146
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

‘Body integrity identity disorder’ (BIID) is een zeldzame neuropsychiatrische aandoening waarbij patiënten van jongs af aan een lichaamsdeel niet ervaren als lichaamseigen. BIID wordt gekenmerkt door een sterk verlangen tot amputatie of verlamming van een of meerdere ledematen.

Casus

Wij beschrijven 2 patiënten met BIID. Een 40-jarige gezonde man leed dagelijks aan zijn verlangen tot amputatie en legde daarom zijn wens aan ons voor. Een 61-jarige man amputeerde eigenhandig zijn been en genas zo zichzelf van BIID.

Conclusie

Tot op heden is er geen goede behandeling voor BIID gevonden. Daarom gaan patiënten vaak over tot zelfamputatie, wat ernstige en zelfs gevaarlijke gevolgen kan hebben. Deze casuïstiek suggereert dat electieve amputatie een mogelijke behandeling is voor BIID. Veel artsen zullen echter vraagtekens zetten bij de toelaatbaarheid van amputatie van een gezond ledemaat.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Psychiatrie: drs. R.M. Blom, arts-onderzoeker psychiatrie.

Afd. Kindergeneeskunde: prof.dr. R.C.M. Hennekam, kinderarts-klinisch geneticus.

Contact drs. R.M. Blom (r.m.blom@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Rianne M. Blom ICMJE-formulier
Raoul C.M. Hennekam ICMJE-formulier
Mogen artsen een gezond ledemaat amputeren?

Ook interessant

Reacties