Amnestische episoden na gebruik van midazolam
Open

In het kort
01-07-1986
J.F.W.M. Bartelsman

Midazolam (Dormicum) is een wateroplosbaar benzodiazepine dat zowel oraal, intramusculair als intraveneus kan worden toegediend. Bij intramusculaire, maar vooral bij intraveneuze toediening ontstaat een afhankelijk van de dosis 1 à 1½ uur durende anterograde amnesie. Een voordeel is dat de patiënten zich voorvallen van na de toediening niet meer herinneren.